facebook twitter youtube

Vad är högt blodtryck?

 

Högt blodtryck är ett allvarligt tillstånd som kan leda till flera olika allvarligare sjukdomar såsom hjärt-/kärlsjukdomar, hjärtsvikt, stroke, njursvikt och andra hälsoproblem.

Blodtrycket är benämningen på det tryck som blodet har mot väggarna i kärlen efter att det har lämnat hjärtat. Om trycket stiger och förblir högt över tiden kan det skada kroppen på flera sätt. Det är normalt att under korta perioder ha ett högre än normalt blodtryck.

Översikt

Ungefär en fjärdedel av den vuxna befolkningen i Sverige har högt blodtryck, jämfört med USA där en tredjedel av den vuxna befolkningen lider av högt blodtryck. Av dessa behöver omkring sju av tio svenskar använda medicin för att sänka blodtrycket, men med enkla livsstilsförändringar kan blodtrycket sänkas till det normala för många. Du kan ha det i år utan att veta om det eftersom det inte ger några tydliga symptombilder såsom vid influensa och virusinfektion. Under denna tid, kan ditt höga blodtryck skada hjärta, blodkärl, njurar och andra delar av din kropp. Det är viktigt att vara lyhörd för de symptom som kan fås: yrsel, huvudvärk, dimsyn och illamående.

Just därför är det viktigt att du själv kontrollerar ditt blodtryck regelbundet, antingen med egen blodtrycksmätare eller hos din husläkare. Om ditt blodtryck är högt kontaktar du din vårdcentral eller husläkarmottagning för att få vidare hjälp. I akuta fall kontaktar du närakut alternativ akut på närmaste sjukhus.

Blodtryck i siffror

Blodtryck mäts som systoliskt och diastoliskt. ”Systoliskt” refererar till blodtrycket när hjärtat slår samtidigt som det pumpar blod. ”Diastoliskt” refererar till blodtrycket när hjärtat är i vila mellan slagen.
Oftast nämns blodtryck i siffror till exempel 130/80 mmHg. (MmHg är millimeter kvicksilver – de enheter som används för att mäta ditt blodtryck.).

Ett normalt blodtryck ligger kring 130/80 mmHg., Ett högre blodtryck, upp till 140/80 mmHg är inte alarmerande under en kort period, men du bör etablera en kontakt med din vårdcentral eller husläkarmottagning.

I tabellen nedan visas normalt blodtryckssiffror för vuxna. Tabellen visar också vilka siffror där du riskerar hälsoproblem.

Kategorier för blodtrycksnivåer hos vuxna (mätt i millimeter kvicksilver eller mmHg)
Kategori Systoliskt (övre nummer) Diastoliskt (nedre nummer)


Normalt mindre än 120 och mindre än 80
Lätt förhöjt blodtryck 130–139 eller 80–89
Högt blodtryck Steg 1 140–159 eller 90–99
Högt blodtryck Steg 2 160 eller högre, eller 100 eller högre

Intervallen i tabellen gäller för de flesta vuxna (i åldern 18 och äldre) som inte har kroniska allvarliga sjukdomar.

Mät ditt blodtryck under samma tidpunkt på dygnet. T.ex när du vaknar på morgonen, eller när du går och lägger dig på kvällen. Blodtrycksmätningen bör föranledas av några minuters vila för att kroppen ska normaliseras.

Jonas Hård af Segerstad