facebook twitter youtube

Ska blodtrycksmätaren användas sittandes eller liggandes?

Att man ska vara avslappnad när blodtrycket tas är alla forskare och personal inom sjukvården överens om. Men om det är bäst om patienten ligger ner eller sitter upp finns det olika åsikter om.

Bengt Fagrell som är professor i medicin har skrivit en hel del artiklar på området och hävdar med bestämdhet att personen ska sitta upp när blodtrycksmätaren kopplas på armen.  Han påpekar i en artikel att de allra flesta studierna, som genomförts på området, har använt försökspersoner som sitter upp när blodtrycket ska tas.

Det i sig kan visserligen vara ett bevis på att tidigare forskning visar att bäst resultat visas då men det kan även bli missvisande då resultaten från de studier där personen legat ner inte kan jämföras i lika stor uträckning.

Trots att forskningen pekar på att trycket ska tas med en sittandes patient är det ändå många som kräver att få ligga ner innan blodtrycksmätaren kopplas på och trycket mäts.

Liggande kan ge felaktiga resultat på speciella patienter

Om en patient ligger ner kan detta göra att blodtrycksmätaren visar helt fel resultat. Den kommer visserligen visa patientens blodtryck för stunden men detta kommer att vara missvisande i förhållande till blodtrycket om patienten satt upp. Detta gäller i de fall som patienten har pseudohypertoni eller ortostatism då dessa får ett förhöjt blodtryck vid liggande ställning. Skulle dessa patienter få medicin mot deras felaktiga höga blodtryck är risken mycket stor att de får yrsel och därmed är det en stor risk för dem att falla och slå sig illa.

Det är framförallt äldre personer som kan ha dessa diagnoser vilket gör det extra viktigt att dessa sitter vid provtagningen. Samtidigt är det just de äldre som i större utsträckning vill ligga ner för att på så vis kunna slappna av helt och hållet.

Detta skapar en viss problematik i sjukvården då det finns många gamla som knappt tar sig ur sängen vilket gör att blodtrycksmätaren används trots att personen är liggande. Skulle personen orka sätta sig upp skulle pulsen ändå bli så hög att mätningen skulle bli missvisande.

Skillnader i resultaten för liggande och sittande

Förutom att de patienter som nämns ovan skulle få ett för högt värde kan även blodtrycksmätarna visa felaktiga resultat till övriga patienter. Det rör sig visserligen om små förändringar men bevisar ännu en gång att liggande inte ger ett helt korrekt resultat.

En blodtrycksmätare kommer att visa ett högre resultat på det diastoliska trycket och lägre resultat för det systoliska trycket om personen sitter upp. Detta i jämförelse mot när person ligger ner. Det rör sig då om 1-4 enheter högre och 1-3 enheter lägre vilket inte är avgörande för om en person behöver medicin och andra åtgärder för sitt blodtryck, men det visar ändå på små skillnader.

Så sammanlagt…

Enligt alla studier ska blodtrycksmätaren användas på personer som sitter upp. För det första eftersom mätaren då visar på ett säkrare resultat och för det andra försvinner risken att personen blir behandlad mot för högt blodtryck trots att så inte behövs.

Men inte en regel utan undantag. Många gamla klarar inte av att slappna av totalt utan att lägga sig ner och en del är helt sängliggande. I dessa fall finns inget alternativ men sjukhuspersonalen bör vara medveten om risken och inte helt och hållet lita på blodtrycksmätarens varningar om för högt blodtryck.

http://www.blodtrycksmatare.se

Jonas Hård af Segerstad